Technisch onderhoud op abonnementsbasis, wat is wel en wat is niet inbegrepen?

Wanneer we voor je website een onderhoudsabonnement afspreken, voeren wij de updates uit van de core bestanden van Joomla, maar ook van alle extensies die in de site zijn gebruikt. Het gaat dan over componenten, modules, plugins en eventueel templates die de WEBJONGENS hebben gebruikt om de site te maken. In principe zijn zelf toegevoegde extensies uitgesloten, voornamelijk omdat we geen garanties kunnen geven op de correcte werking ervan. Buiten die garanties hebben we van onze eigen extensies ook geldige en werkende licentiecodes, onmisbaar bij het veilig updaten van websites.

Audits, wat is dat?

We voeren gemiddeld 2 keer per jaar een audit uit van de website. Dat gebeurt met onze speciale software die de hele site scant op bekende en onbekende punten die een website onveilig of kwetsbaar kunnen maken. De meeste van deze risico's zijn direct bij het bouwen van de site al gedicht, maar meten = weten, dus dat checken we graag voor ieders gemoedsrust.

In zo'n audit komen verder naar voren of gebruikers zijn toegevoegd die nog nooit hebben ingelogd die vervolgens zouden kunnen worden verwijderd, maar ook weten we met behulp van de scan welke bestanden er in staat zouden moeten zijn om e-mailberichten te kunnen versturen. Dat kan bedoelt of onbedoelt, in het laatste geval grijpen we graag in om bijvoorbeeld SPAM te voorkomen.

Handmatige scans

Ook voegen we tests uit op de werking van de site. Dat gebeurt handmatig, gewoon door vanuit het oogpunt van een bezoeker de site te bezoeken en te controleren of alle pagina's werken, formulieren kloppen e.d. Bij problemen schakelen we dus direct en stellen we de eigenaar ook op de hoogte van onze bevindingen.

Wat is niet inbegrepen?

Bij deze update service van de WEBJONGENS zijn 'upgrades' niet inbegrepen. Onder upgrades verstaan we nieuwe versies van, in dit geval, Joomla.

Joomla kent een cyclus voor het ondersteunen en updaten van oude en nieuwe versies. Op dit moment zitten we bijvoorbeeld in Joomla 3.9.21 (september 2020), maar Joomla 4 staat te popelen om gelanceerd te worden. Deze nieuwe versie kent een heel andere basis dan de 3.9 serie en het is te simpel om oude sites zomaar even te updaten naar die nieuwe versie. Er zal in zo'n geval een inventarisatie gedaan moeten worden van gebruikte extensies en of deze compatibel zijn met de nieuwe software. Ook is het vaak nodig om de nieuwste PHP-versie te gebruiken, maar ook is onze ervaring dat templates niet per definitie te hergebruiken zijn.

Hoewel Joomla veel tijd en energie stopt in het samenwerken tussen de verschillende onderdelen van de diverse aanbieders, is het dus geen vanzelfsprekendheid. Wij spreken in zo'n geval in elk geval ook van een upgrade en die vallen buiten het onderhoudsabonnement. Een hele nieuwe website is ook niet altijd nodig, maar het is en blijft maatwerk.

Nieuwe features, aanpassingen in het ontwerp, verwerken van teksten/afbeeldingen of aanmaken van pagina's of andere zaken is ook geen werk binnen het abonnement. Deze werkzaamheden lopen te allen tijde via de strippenkaart.

Vul een geldig e-mailadres in